Současnost sboru

Členská základna našeho sboru čítá aktuálně 42 členů. Mužů u sboru je 38 a ženy máme 4. Členů do 50 let věku máme 30. Bohužel však nemáme ve sboru žádné mladé hasiče. Poslední družstvo mladých hasičů bylo v našem sboru registrováno v roce 2005. Od té doby se pro malý počet dětí a absenci kvalifikovaného vedoucího nepodařilo mládežnické družstvo obnovit.

Sbor se plně podílí na aktivitách v obci a je nápomocný potřebám obce. V rámci kulturních akcí pořádáme začátkem ledna pravidelně hasičský bál, v dubnu stavíme vatru a spolupořádáme dětský den. Naše členy však naleznete i u dalších akcí než jsou zde vyjmenované. Jedná se především o práce pro naše občany a obce. Ať už se jedná o čištění studní, kanálů a propustků. Dále pak dovoz užitkové vody, čištění okapů, stříkání povrchů ale i například odstraňování náletových dřevin na hrobce. V neposlední míře pak naším prvořadým úkolem je úprava obou požárních zbrojnic.

 

 

 

 

 

    Realizace & Webdesign © Petr Bíma

    Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.