Zasloužilý hasič

Dne 3. 5. 2013 obdržel v Centru hasičského hnutí Přibyslav pan Oto Novotný nejvyšší hasičské vyznamenání pro dobrovolné hasiče v ČR, titul„Zasloužilý hasič“. Jedná se o výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům-hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile „Za mimořádné zásluhy“ při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku.

Pan Oto Novotný již od svého útlého věku byl veden svým otcem Václavem Novotným, dlouholetým velitelem sboru v Jindřichovicích pod Smrkem k lásce k hasičům. Ve svých deseti letech obdržel první hasičskou uniformu a to s partou tehdejších mladých požárníků soutěžil v požárním sportu. Plnohodnotným členem sboru se stal k 1. lednu 1965 ve svých 17ti letech. Od této doby sloužil jako požárník v  požárním sboru obce Jindřichovice pod Smrkem. V roce 1975 se stal velitelem požární ochrany zdejší jednoty. Za dobu svého působení se vždy zasazoval o to, aby zdejší sbor fungoval a byl zajištěn po odborné stránce. Že to nebyla doba lehká a stálo ho to plno úsilí svědčí i to, že obdržel vyznamenání Vzorný požárník a poděkování tehdejšího MěstNV Nové Město pod Smrkem za příkladnou práci v požární ochraně. Kromě velitelských pravomocí zároveň se svou manželkou vedl několik let kroužek Mladých požárníků, chlapců i dívek. Jejich svěřenci dosáhli celou řadu úspěchů i v okresních kolech v Liberci a byli doslova postrachem okolních sborů. Z důvodu pracovního zaneprázdnění předal svou velitelskou pravomoc a dále se soustředil na funkci strojníka sboru a současně vedl mládežnický kolektiv. Poděkováním za dobrou práci a připravenost sboru bylo udělené ocenění tehdejší místní požární ochrany. Po roce 1989 se zasloužil společně s Horstem Krausem o získání cisterny CAS Š 706 RTHP z tehdejšího útvaru PO v Liberci k nám do Jindřichovic a to náhradou za skříňové vozidlo Praga V3S. Nadále se zajímal o dění v místním sboru a patřil k jeho základním pilířům. Kromě funkce strojníka je rovněž aktivním členem výboru našeho sboru i Hasebního okrsku Nové Město pod Smrkem, kde dokáže hájit zájmy našeho sboru. Začátkem roku 2008 se začalo rovněž formovat obnovené soutěžní družstvu sboru a on se ujal aktivní pozice poradce a trenéra. Svým mnohdy i kritickým, ale vždy věcným přístupem dokáže partu mladých lidí správně nabudit a odměnou je pak vítězství v Okrskovém poháru Hasebního okrsku za období 2009, 2010, 2011 a 2012.

Pomocnou ruku přiloží pravidelně při přípravách společenských akcí sboru, jako jsou například plesy či členské schůze a údržba zbrojnice a techniky. I když se aktivně nepodílí na zásahové činnosti je vždy záruka, že technika bude vzorně připravena a schopná nasazení.

Hasič

    Realizace & Webdesign © Petr Bíma

    Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.