Povodeň 1.-2. června a 29. července 2013

Velká voda se nám připomněla ve dnech 01.06.2013 a 02.06.2013 byla jednotka povolána ke třem událostem, týkajících se technické pomoci v osadě Dětřichovec. Rozlitím vody u e.č. 15 došlo k zatopení kůlny majitele. Pomocí mobilního přehrazení toku došlo k odklonění vody aby tento neohrožoval rekreační objekt. 03.06.2013 došlo vlivem zvýšení hladiny jindřichovického potoka v 7.25 k vyhlášení 2. SPA v obci. Jednotka byla povolána do zbrojnice kde držela pohotovost, připravovala pytle s pískem a monitorovala stav vodní hladiny.  Na žádost KOPIS HZSLK byla v 09:52 povolána k čerpání vody u č.p. 217 v obci Krásný Les. Zde bylo provedeno čerpání vody a místo předáno místní jednotce. Dále byla monitorován stav vody v obci. Následně v 10:29 byla jednotka odvolána do Dolní Řasnice, kde byla nápomocna pro případnou pomoc. Vzhledem k dostatku sil a prostředků na místě události se vrátila jednotka zpět na základnu, kde držela pohotovost do nočních hodin. Dalo by se říct, že toto „dobrodružství“ bylo pouze zkouškou toho co má přijít. V relativně krátkém časovém období od roku 2010 zavítala do obce velká voda a jak bylo následně zjištěno, napáchala letos více škod. 29.07.2013 ve 22:06 nám byl vyhlášen požární poplach. Družstvo vyjelo s technikou CAS 24/2500/400 S3Z T 815 a TA Mercedes Benz v počtu 1 + 6. Nejhorší situace byla tradičně na dolním konci obce, kde voda dosáhla hladiny cca. 1 metr na koryto a doslova spláchla zahradu u Saučuků, Pávků, Sommerů, Bečanů a dalších občanů. Členové prováděli pomoc při evakuaci majetku z garáží, domů a rovněž evakuaci obyvatelů ze zaplavených nemovitostí. Výčet všeho co členové sboru v noci z pondělí na úterý při likvidaci následků povodně prováděli byl velký. Například na rozestavěném mostě u Šafaříků byl uvazován elektrický kabel který rozbouřený potok málem přetrhl, zde také došlo k poškození vybavení jednotky a to ke ztrátě radiostanice (kterou později našel v trávě vrátil pan Šafařík za což mu děkujeme) a poničení mobilního telefonu. Pod lávkou u Kozlovských se zaklínila kánoe. Pomocí trhacího háku se členové snažili loď dostat více břehu ale vodní živel byl nad jejich síly. U Saučuků se v rozvodněné vodě pomocí lana členové pokoušeli o evakuaci rodiny ale tato nakonec ve svém domové celou noc vydržela. Během noci pomáhala jednotce celá řada dobrovolníků a to jak s pytlováním písku tak i s pomocí při odstraňování následků a to často za pomocí svých traktorů a vozidel. Zásah byl ukončen v úterý ráno ve 02:46 a pak držena pohotovost do ranních hodin. Záchranné právě provázel silný déšť a tma, což byl velký nepřítel všech. Následný den se jednotka sešla ve zbrojnici v 07:30 a po dotankování PHM u vozidel započala svou činnost při likvidaci následků. Jednalo se o čištění 10 studní, čerpání vody, mytí komunikace, ploch na fotbalovém hřišti na kterém uvízlo 5 cm bláta, zprůchoznění uličky u truhlárny a další činnosti jako např. monitorování poškozeného majetku. Ukončení zásahu bylo v 17:36. Následně byl veškerý použitý materiál omyt vodou a očiště stejně jako technika. Výborným pomocníkem je výkonné kalové čerpadlo pořízené po povodních v roce 2010 které nám slouží k čerpání a čistění studní.

Z pozice velitele jednotky tímto děkuji za skvěle odvedenou práci těmto zasahujícím hasičům: Knapp Milan, Krause Michal, Mazurek František, Škoda Petr kteří neúnavně za pomocí ostatních dobrovolníků a členů sboru pomáhali s likvidací následků povodně.

Otto Novotný, velitel jednotky.

Fotografie ze dne 30.07.2013

komunikace p.č.720 komunikace p.č. 552-2 komunikace p.č. 552-2 + plot komunikace p.č. 552-2 + plot foto 2 Komunikace p. č. 778-1 IMG_0002 druhá část komunikace p.č. 552-2 -zde mám dosud nezpracovaný videozáznam - vyplavená cesta za potoční zdí Dětské hřiště

    Realizace & Webdesign © Petr Bíma

    Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.